Huisregels

Huisregels

De regels waarmee we ervoor zorgen dat alles gemoedelijk verloopt in onze boutique...

 

 • Gebruik van een handdoek tijdens het sporten is verplicht.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Drank mag alleen worden in een afgesloten fles of bidon worden meegenomen naar de sportruimte.
 • Het bellen met een mobiele telefoon in de sportruimte is niet toegestaan.
 • Geen enkele vorm van promotie en/of verkoop is toegestaan tenzij toestemming van het personeel.
 • Personen onder de 12 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding de sportruimte betreden.
 • Het is verplicht om schone en gepaste sportkleding te dragen tijdens het sporten.
 • Het is verplicht om schone, niet buiten gedragen, sportschoenen te dragen tijdens het sporten.
 • Het is verplicht om de gebruikte apparatuur direct na het gebruik te reinigen.
 • Het is verplicht om na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Het is niet toegestaan apparatuur onnodig bezet te houden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten.
 • (Personal) training/coaching/instructies mogen uitsluitend door het personeel worden verleend.
 • Het is niet toegestaan de groepsruimte te betreden tijdens de lessen wanneer je niet deelneemt aan de activiteit.
 • Het is niet toegestaan om niet sportende bezoekers (zoals bijvoorbeeld kinderen) mee te nemen tenzij toestemming van het personeel.